Publicaties

1963     `Over de geschiedenis van het affiche’, inleiding tent. cat. Poolse Affichekunst, Nijmegen, Waag 4 oktober ‑ 4 november 1963, 1‑12.

1964     `Pictura. Enkele allegorieën op de Schilderkunst’, inleiding tent. cat. Het Schildersatelier in de Nederlanden 1500‑1800, Nijmegen, Waag 15 april ‑ 19 mei 1964, 31‑46.

1966     `Salomon de Bray of Symon Bosboom? Naar aanleiding van het Burger Kinderen Weeshuis te Nijmegen’, Feestbundel F. van der Meer, Amsterdam/Brussel 1966, 160‑176.

1967     Tent. cat. Hieronimus Bosch, ’s Hertogenbosch, Noord‑Brabants Museum 17 september ‑ 15 november 1967, nrs. 48‑64 tekeningen; 90‑104 gravures;

`Hieronymus Bosch. Naar aanleiding van de expositie in ’s Hertogenbosch’, Simiolus 2 (1967‑68) 71‑78 (tevens verantwoordelijk voor de afd. tekeningen, p. 78vv).

1968     `De Braspenningsmaaltijd’, Openbaar Kunstbezit 12 (1968), ????;

`De Hollantsche Augustijn. Een portret van Augustinus Alstenus Bloemert 1585‑1659′, Numaga 15 (1968) 81‑93.

1969     `Portret van Erasmus van Rotterdam door Albrecht Dürer’, Openbaar Kunstbezit 13 (1969), ????;

`Fresco’s uit Florence’, Vrij Nederland 8 februari 1969, ????;

`Johannes Jelgerhuis (1770‑1836) als schilder en tekenaar’, Antiek 4 (1969) 65‑72;

Hemsterhuis als verzamelaar, tekenaar en archeoloog, Werkgroep XVIIIe eeuw, Nijmegen 1969.

1970     `Een Amsterdam’s Lucasfeest in 1618′, Simiolus 4 (1970) 19‑28;

`Over het lot van negentiende‑eeuwse gebouwen in Nederland’, Cultureel Maandblad `Groningen’ 12 (1970), nr. 10, 237‑242.

1971     Architectura Moderna ofte bouwinge van onsen tijt, Amstelredam 1631, repr. ed. Amsterdam 1971, *with introduction: `Salomon de Bray’s Architectura: Biography and Manifests’, 1‑13;

`Stad en samenleving in de late Middeleeuwen’ (tekst en samenstelling t.v.serie `Herfsttij der Middeleeuwen’), Openbaar Kunstbezit 15 (1971), ????;

`Jacques Bellange, ca. 1575‑ca. 1638, Drie vrouwen bij de Engel in het Graf’, Openbaar Kunstbezit 15 (1971), nr. 12, ????;

`Arbeiders al eeuwen in het verdomhoekje van de stedebouw’, Vrij Nederland 30 oktober 1971, 23.

1972     `Van Pont‑Neuf tot Champs‑Elysées, het straatbeeld van Parijs, 1600‑1914′, tent. cat. De Straat ‑ vorm van samenleven, Eindhoven, Van Abbemuseum 1972, 96‑103;

`Van Covent Garden tot Garden City, straatbeelden in London 1600‑ 1914′, tent. cat. De Straat ‑ vorm van samenleven, Eindhoven, Van Abbemuseum 1972, 104‑109; *Duitse versie in tent. cat. Die Strasse. Form des Zusammenlebens (Düsseldorf, Städtische Kunsthalle; Nürnberg, Kunsthalle; Wien, Museum des 20. Jahrhunderts), Düsseldorf 1972;

`Hendrick ter Bruggen, 1588‑1629, De aanbidding van de koningen’, Openbaar Kunstbezit 16 (1972), nr. 40, ????;

`Salomon de Bray’s ontwerp voor de drinkhoorn van het Loffelijk Gilde van St. Hubert te Haarlem’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 23 (1972) 261‑ 272.

1973     `De Harmonie door erosie gesloopt’, Vrij Nederland 17 februari 1973, 13;

`Het Stationsplein te Haarlem in historisch‑planologisch perspectief’, Gemeentewerken, juni 1973, 99‑104;

`Architectuur en landschap in de 19de eeuw: De Engelse tuin ‑ oftewel de kronkelende paden op’, Wonen‑TA/BK (1973), nr. 10, 24‑28;

`Architectuur en landschap in de 19de eeuw: Urban picturesque ‑ oftewel het landschappelijke in de stedebouw’, Wonen‑TA/BK (1973), nr. 11, 24‑28;

`Architectuur en landschap in de 19de eeuw: Amerikaanse stadsparken ‑ oftewel het begin van de moderne landschapsplanning’, Wonen‑TA/BK (1973), nr. 12, 25‑28;

`De St. Bonifatiuskerk te Leeuwarden’, De kerk van de HH. Bonifacius en Gezellen te Leeuwarden, Leeuwarden 1973, 8‑18;

`C.L. Temminck Groll, A.R.H. Tjin, A. Djie, e.a., Architektuur in Suriname 1667‑1930′ (boekbespreking), Wonen‑TA/BK, (1973), nov., ????

1974     `Symbool en werkelijkheid in 19de‑ en 20ste‑eeuwse architektuur’, Wonen‑ TA/BK (1974), nr. 9, 5‑14;

`H.P.R. Rosenberg, De 19de‑eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland, ’s Gravenhage 1973′ (boekbespreking), Simiolus 7 (1974) 60‑62.

1975     `De nadagen van het Nieuwe Bouwen; een discussie die 20 jaar te laat komt’, (boekbespreking J.B. Cook en H. Klotz, Conversations with Architects, New York 1973), Wonen‑TA/BK (1975), nr. 4, 5‑14;

`Het landschap als speelruimte voor de stad’, Wonen‑TA/BK (1975), nr. 8, 5‑20;

`Verbreding studiegebied Renaissancearchitectuur’ (boekbespreking S. von Moos, Turm und Bollwerk. Beiträge zu einer politischen Ikonographie der italienischen Renaissancearchitektur, Zürich‑Freiburg 1974), Wonen‑TA/BK (1975), nr. 19, 29‑31;

`Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat’, Wonen‑TA/BK (1975), nr. 22, 21‑28;

`Americana, te enge kaders en de schrale gevolgen’, Wonen‑TA/BK (1975), nr. 24, 12‑14.

1976     `Duitse avant‑garde opnieuw in druk’ (boekbespreking W. Müller‑Wulckow, Architektur der zwanziger Jahre in Deutschland, Langewiesche/Königstein 1975), Wonen‑TA/BK (1976), nr. 3, 30‑31 (samen met D. Boasson);

`Engelse architectuurgeschiedenis in vogelvlucht’, Wonen‑TA/BK (1976), nr. 9, 26‑27;

`Chaos en orde in een Hollandse stad. De wording van Leiden geanalyseerd’ (boekbespreking H. van Oerle, Leiden binnen en buiten de stadsvesten, Leiden 1975), Wonen‑TA/BK (1976), nr. 17, 15‑29.

1977     58 Miljoen Nederlanders en de mooie natuur, aflevering 3, Amsterdam 1977;

`Stadspark en buitenplaats: twee eeuwen landschapscultuur in Haarlem.

Doodgewaande gebieden kunnen weer geïntegreerd worden in het planologisch denken’, Vrij Nederland 9 juli 1977, ????;

`Architectuurhistorie lijdt onder elitaire opleiding. De positie van de architectuurhistoricus in de huidige architectuurkritiek’, Wonen‑TA/BK (1977), nr. 15, 14‑18.

1978     `The Anti‑movement: op weg naar een nieuwe architectuur. Een Britse discussie’, Wonen‑TA/BK (1978), nr. 16, 10‑17;

In ’t land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580‑1680 (diss. Groningen), Maarssen 1978, 582 pp.

1979     `De historische rol van de architectuur’ (boekbespreking M. Tafuri, Ontwerp en utopie, architectuur en ontwikkeling van het kapitalisme, Nijmegen 1978), Vrij Nederland 3 maart 1979, 23;

`Ontwerp en Utopie’ (boekbespreking M. Tafuri, Ontwerp en utopie, architectuur en ontwikkeling van het kapitalisme, Nijmegen 1978), Akt 3 (1979), nr. 2, 23‑29;

`Rationalisme ‑ wisselend ideaalbeeld van de helderheid in architectuur. Brits debat met het Nieuwe Bouwen als inzet in boekvorm’ (boekbespreking D. Sharp, The Rationalists, Theory and Design in the Modern Movement, Londen 1978), Wonen‑TA/BK (1979), nr. 12, 7‑11;

`In ’t land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580‑1680′ (samenvatting dissertatie), Wonen‑ TA/BK (1979), nr. 18, 19‑24;

`Wells Coates verbleekt ‑ juiste uitkomst van slechte monografie’ (boekbespreking Cantacuzino Sherban, Wells Coates: a monograph, London 1978), Wonen‑TA/BK (1979), nrs. 20/21, 48‑50;

*`Ein Plan zur Stadterweiterung von Kleve aus dem Jahre 1664′, tent. cat. Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau‑Siegen 1604‑1679. Kleve, Städtisches Museum Haus Koekkoek 20. September ‑ 11. November 1979, 143‑150;

*`Henrick Ruse und die `Verstärkte Festung’ von Kalkar’, tent. cat. Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau‑Siegen 1604‑1679, Kleve, Städtisches Museum Haus Koekkoek 20. September ‑ 11. November 1979, 151‑158.

1980     `Kleinschaligheid en neo‑romantiek als bedreiging van dorpen’, Wonen‑TA/BK (1980), nr. 3, 6‑8.

1981     `De zuivering van de stadsgrachten’ (boekbespreking T. Levie, H. Zandkuyl, Wonen in Amsterdam in de 17de/18de eeuw), N.R.C. Handelsblad Cultureel Supplement 16 januari 1981, 7;

*`H.R. Hitchcock: Netherlandish scrolled Gables of the 16th and early 17th centuries, New York 1978′ (boekbespreking), Architectura 11 (1981), nr. 1, 192‑194;

`Architectuurdebat in de CIAM’, Akt 5 (1981), nr. 2, 47‑56;

`De stad als object van historisch onderzoek’, Plan (1981), nr. 9, 26‑30;

`Ouds ontwerp voor het hofplein’, Plan (1981), nr. 9, 30‑34;

`Een architectuur van verzoening’ (boekbespreking Christian Norberg‑Schulz, Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture, London 1980), Futura (1981), nr. 5, 14‑18;

`Een theorie van de plek’, N.R.C. Handelsblad Cultureel Supplement 17 april 1981, 7;

*`Christian Norberg‑Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture’ (bookreview), Journal of Garden History 1 (1981), no. 4, 414‑416;

`Verantwoording aanpak van een inventarisatie van een groep bijzondere monumenten van de jongere bouwkunst’, Futura (1981), nr. 11, 24‑27;

`De woningwet en de architectuur (1902‑1940)’, Groniek (1981) nr. 75, 22‑32;

`Architectuur in twee dimensies. Studie over de vormprincipes van het classicisme’, N.R.C. Handelsblad Cultureel Supplement 5 juni 1981;

`Een utopische nederzetting in de Cotswolds. Het `Guild of Handicraft’ van C.R. Ashbee’ (boekbespreking F. MacCarthy, The Simple Life; C.R. Ashbee in the Cotswolds, Londen 1981), N.R.C. Handelsblad Cultureel Supplement 7 augustus 1981.

1982     `Simon Stevin: theoreticus van het moderne krijgsbedrijf’, tent. cat. Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland, Zutphen 1982, 24‑29;

`Het architectuurdebat in de CIAM’, Futura (1982), nr. 11, 12‑18;

`Recepten voor de stedebouw. Tien jaar architectuurkritiek in Nederland’ (boekbespreking S.U. Barbieri, C. Boekraad, Kritiek en Ontwerp. Proeven van architektuurkritiek, Nijmegen 1982), N.R.C. Handelsblad Cultureel Supplement 5 november 1982, 6;

`Tien jaar architectuurkritiek in Nederland’ (boekbespreking S.U. Barbieri, C. Boekraad, Kritiek en Ontwerp. Proeven van architektuurkritiek, Nijmegen 1982), Futura (1982), nr. 12, 2‑7.

1983     `Een weg dwars door de cultuur’, Akt 7 (1983), nr. 2, 40‑42;

`Bouwen zonder make‑up. Acties van Oud tot behoud van de architectuur’ (inaugurale rede), Wonen TA/BK (1983), nr. 3, 8‑23;

`Architects without architecture’, Architectuur en Planning, Nederland 1940‑1980. Amsterdam 1983, 24‑48;

`De architect en de huisvrouw. J.J.P. Ouds voordracht op de Bauhaustentoonstelling van 1923′ (boekbespreking S.U. Barbieri, C. Boekraad en J. Leering (ed.), Nijmegen 1983), N.R.C. Handelsblad Cultureel Supplement 13 mei 1983, 10;

`Een Schoone Stad. Proeve van een planning‑historische studie met dubbele bodem’, Wonen‑TA/BK (1983), nr. 16, 8‑14;

`Towards the planned city’ (boekbespreking A. Sutcliffe, Towards the Planned City, Germany, Britain, the U.S. and France, 1780‑1914, Oxford/Basel 1981), Nieuwsbrief van de Vereniging voor de geschiedenis van de ruimtelijke planning (1983), nr. 4, 16‑19;

`Themes in urban history’ (boekbespreking D. Fraser (ed.), Themes in urban history, Leicester 1982), Nieuwsbrief van de Vereniging voor de geschiedenis van de ruimtelijke planning (1983), nr. 4, 20‑23.

1984     `Herrijzend Nederland’, Plan (1984) nr. 1, 40;

`Sleutelen aan de paradigma’s van de planologie’, Nieuwsbrief van de Vereniging voor de Geschiedenis van de Ruimtelijke planning (1984) nr. 1, 2‑12;

`De erotiek van het classicisme. Architectuur als bron van visueel vermaak’ (boekbespreking A. Tzonis, L. Lefaivre, D. Bodileau, De taal van de klassicistiese architektuur, Nijmegen 1983), N.R.C. Handelsblad Cultureel Supplement 14 april 1984;

`Parijs, een kritische regio’, Wonen‑TA/BK (1984) nr. 10/11, 14‑59 (samen met D. van Dansik en J. de Graaf);

`Woord vooraf’, in: L. Lefaivre, A. Tzonis, Theorieën van het architektonies ontwerpen. Nijmegen 1984, 9‑10;

`Stevins Koopmansstad’, in: Van Stadskern tot stadsgewest. Stedebouwkundige geschiedenis van Amsterdam. Amsterdam 1984, 90‑100;

`De ongeschreven geschiedenis van het bouwen’, in: A. Hendriks, De veranderende bouwopgave. Weesp 1984, 136‑141;

`Oproep voor een revisie van de beoefening van de kunstgeschiedenis in Nederland’, Akt 8 (1984) nr. 4, 4‑14;

`Het getekende kaartbeeld als teken van stedelijke propaganda’, in: Stad in kaart. Voordrachten gehouden op het congres `De historische stadsplattegrond ‑ spiegel van wens en werkelijkheid. Groningen 18‑19 november 1983, Alphen a.d. Rijn 1984, 123‑135.

1985     *`Content and Containers: new Approaches to Architectural, Urban and Planning History in the Netherlands’, Planning History Bulletin 7 (1985), nr. 1, 49‑59;

`Tussen meterkast en geiser; bouwen in de jaren van de schaarste‑economie 1945‑1955′, Bouw 41 (1985), nr. 20, 78‑84;

`Architecturae Domesticae Stevini Synopsis’, Leids Kunsthistorisch Jaarboek (Bouwen in Nederland: vijfentwintig opstellen over Nederlandse architectuur opgedragen aan Prof.ir. J.J. Terwen), 3 (1984) 441‑456;

*`Torino Citt’ Policroma’, in: Tagliasacchi & Zanetta, Schéma des couleurs pour Turin 1800‑1985, Sassenheim, Stichting Sikkensprijs 1985, 5‑16.

1986     `Het getekende kaartbeeld als teken van stedelijke propaganda. Invloed van de landmeetkundige en kartografische praktijken in Italië; stadsplattegronden uit het begin van de zeventiende eeuw’, Stad en Land in de Renaissance. Acta Colloquium Utrecht 1984, Utrecht 1986, 73‑93;

“A Place fit for Speech and Action”: Kenneth Frampton’s programmatische eisen aan een nieuwe architectuur(geschiedenis)’, Beeld. Tijdschrift voor kunst, kunsttheorie en kunstgeschiedenis 2 (1986), nr. 1, 33‑51;

`Vragen aan een prille discipline. De geschiedenis van de ruimtelijke planning in Nederland’, Archis (1986), nr. 6, 40‑44;

`L. Rodwin, R.M. Hollister, Cities of the Mind. Images and Themes of the City in the Social Sciences’ (boekbespreking), Archis 1 (1986), nr. 6, 55‑56;

`De invloed van Max Eisler op het stedebouwkundig denken van H.P. Berlage’, in: Nader Beschouwd. Een serie kunsthistorische opstellen aangeboden aan Pieter Singelenberg, Eds. F. Kuyvenhoven en B. Treffers, Nijmegen (Kunsthistorisch Instituut) 1986, 151‑159.

`De stad als substantie van de architectuur. Het recente stadsonderzoek in Frankrijk’, Archis 1 (1986), nr. 9, 14‑25;

`Tien projecten: Nieuw elan en perspectief’, in: Paris; Architecture urbaine 1980‑1986, Amsterdam, Stichting Wonen, september 1986, 4-18.

1987     `Kaart en Beeld. De rol van de kaart bij de planning van Haarlem, 1642-1671′, Spiegel Historiael 22 (1987), nr. 6, 262-271;

`Het museum als TV-scherm. Een gesprek over het museum van de negentiende eeuw aan de Quai d’Orsay in Parijs’, Museumjournaal 32 (1987), nr. 2, 74-81;

`De Lijnbaan – prototype van een na-oorlogs winkelcentrum’, De Architect 29 (1987), okt., 22-38;

`De ruïne als teken van vooruitgang’, Archis 2 (1987), nr. 11, 5-52.

1988     `Een dynamisch concept van de ruimte. Architectuur in Nederland uit de jaren ’60’, Revolutie-Restauratie-Continuïteit. De jaren ’60. Twintig jaar na dato. Historische Cahiers `Ubbo Emmius’, Groningen 1987 (versch. 1988), 49-66;

Recensie van `P.J. Margry; P. Ratsma; B.M.J. Speet, Stadsplattegronden: Werken met kaartmateriaal bij stadshistorisch onderzoek, Hilversum/Dordrecht, Historische Vereniging Holland 1987′, Caert-Thresoor. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland 7 (1988), nr. 1, 19-20;

`Haalt de architectuurgeschiedenis 1988?’ in: R. Brouwers, e.a., Architectuurhistorisch Onderzoek, Verslag van een symposium, Amsterdam (Stichting Wonen) 1988, 86-92;

`Naar aanleiding van Giorgio Grassi’s ontwerp voor een eiland in het Verbindingskanaal te Groningen`, De Architect (1988), nr. 5, 44-47;

*`Zum holländischen Wohnungsgesetz vom 22. Juni 1901. Kleinwohnungsbau und Städtebau in Amsterdam 1890-1910′, in: Juan Rodriguez-Lores/Gerhard Fehl (Hrsg.), Die Kleinwohnungsfrage. Zu den Ursprüngen des sozialen Wohnungsbaus in Europa, Band 8 der Reihe Stadt – Planung – Geschichte, Hamburg 1988, 373-390;

*`New polder suburb. New town as works of reference. The invisible power which governs cities…’, Dutch Heights (1988) nr. 2, 18-19, 21-25;

`Architectuur van ontregelde gebeurtenissen in historische tuin en park van de toekomst’, Kunstschrift Openbaar Kunstbezit 32 (1988), nr. 4, 112-120;

`Herrijzend Nederland’, in: K. Bosma (red.), Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg 1940-1948, Rotterdam 1988, 7-9;

`Die Niederlande im Umbruch der Zeiten’, Archis 3 (1988), nr. 10, 38-51 (samen met J.E. Bosma).

1989     `Un poète archeologue: Gustave Flaubert. Enkele notities over het literaire verleden van de archeologie’, Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie 2 (1989), nr. 1, 22-27;

`Museumplein als fragiele constructie van het heden’, De Architect 20 (1989), mei, 32-37 (samen met Erik Kleyn);

*`A new Museumplein in Amsterdam. Square Talk’, Dutch Heights (1989), nr. 2, 28-35 (samen met Erik Kleyn);

`Het stedebouwkundig monument’, Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 88 (1989), nr. 3, 17-22;

“La Firenze brutta”. Thema’s en situaties in een regionale metropool’, Archis (1989), nr. 9, 28-40;

`Sleutelen aan een draaiende motor. Bernardo Secchi’s plan voor Siena’, Archis (1989), nr. 12, 15-23;

“Als ik mijn gang kon gaan, zou ik alle bestuurders van de Italiaanse steden bij hun kraag vatten en ze overal met hun neus bovenop drukken”. Een vraaggesprek met Bernardo Secchi’, Archis (1989), nr. 12, 24-27 (samen met M. Dicke);

Op zoek naar de (niet) geplande stad 1600-1945, Groningen 1989, 57 pp. (syllabus).

1990     *`The Lijnbaan (Rotterdam): a Prototype of a Postwar Urban Shopping Centre’ in: Jeffry M. Diefendorf (red.), Rebuilding Europe’s Bombed Cities, Londen 1990, 145-155;

Carel Weeber, architect, Rotterdam (Uitgeverij 010) 1990, 136pp;

“Mercator Sapiens”. De Amsterdamse stadsuitleg (1613) in het licht van humanistische opvattingen over stad en koopman’, De zeventiende eeuw 6-1, 1990, 1-6;

`Het onzichtbare systeem dat de wereld regeert…. Venserpolder: een Amsterdamse nieuwbouwwijk als naslagwerk voor de stedebouw´. In: J. de Jong, V. Schmidt en R. Vos (red.), Werk. Opstellen voor Hans Locher, Groningen, 1990, 101-108;

`Het ontwerp als een vorm van onderzoek/The design as a form of research’, Forum (1990), nr. 34, 33-47;

`New Architecture for A Wonderful World’, tent. cat. What A Wonderful World. Musicvideos in Architecture, Groningen 1990, 14-17;

`Architectuur en plaats. Enkele opmerkingen naar aanleiding van Chr. Norberg-Schulz’ concept van de architecturale ruimte’, Kunstlicht 11 (1990), nr. 4, 16-22;

`Towards an open aesthetic. Ambities in de Nederlandse architectuur 1948-1959′, Hoe modern is de Nederlandse architectuur?, Rotterdam (Uitgeverij 010) 1990, 23-61;

*`La progettazione come forma di recerca’, Urbanistica 99 (1990), 7-14.

`Het Museumplein in Amsterdam. Pleidooi voor een fragiele constructie van het heden’, in: K. Bosma (red.), Verleidelijk stadsbeeld. Ontwerpen voor stedelijke vernieuwing, Rotterdam (Nederlands Architectuurinstituut) 1990, 128-136 (samen met Erik Kleyn).

???(Red. samen met D. Dijkstra, E. den Hartigh en R. Docter), Amsterdam Ring 20-40, de Admiralen- en Postjesbuurt, (in samenwerking met Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksplanologische Dienst), Zeist, 1990, 111 pp.

1991     `Het ontbreken van een ontwerp. Amersfoorts stationsgebied’. In: De Architect 22, 1991, nr. 4, 75-83;

`De incomplete stad. Voorstel voor de monumentenzorg in de jaren negentig’. In: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 90:2, 1991, 44-48;

Recensie Hanno-Walter Kruft, `Städte in Utopia. Die Idealstadt vom 15. bis zum 18. Jahrhundert zwischen Staatsidee und Wirklichtkeit’, München 1989. In: Archis 6:5, 1991, 52-53;

Recensie Brian Ladd, `Urban Planning and Civic Order in Germany, 1860-1914′, Londen 1990. In: Archis 6:7, 1991, 52-53;

`Groninger Museum in de frontlinie’. In: Kunstschrift 35, 1991, nr. 4, 7-8;

`Aldo Rossi’s concept van stedelijke spontaniteit’. In: Archis 6:8, 1991, 41-49;

`Het Bonnefantenmuseum: van binnenstedelijke kloostertuin naar perifeer industriegebied’, In: Akt 15 (1991), nr. 3/4 (52/53), 24-39 (samen met M. Martin).

1992     Taverne, E. en C. Wagenaar (red.), The colour of the city, Laren: V+K Publishing, 1992, 190 pp. (inl. 6-11);

Taverne, E., `The origins, scope and organization of the colour plan of Barcelona’, In: E. Taverne en C. Wagenaar (red.), The colour of the city, Laren: V+K Publishing, 1992, 92-95;

*Taverne, E., `The colour of the city: the experiences of Turin, Rome and Barcelona’. In: Colouring the Future. The congress papers (Sikkens Bicentennial Congress 1992), z.pl., 1992, A10-A35;

*`Die Stadt als Erinnerungsmaschine. Daniel Libeskind vernetzt ein imaginatives Groningen’, In: Orte. Kunst für öffentliche Räume, 1992, Heft 2, 46-52 (samen met Wouter Vanstiphout);

`David en Goliath. Kantoor voor het PTT-Pensioenfonds van Cor Kalfsbeek’, In: De Architekt 23, 1992, 34-38 (samen met M. Provoost).

 

1993     `Werk in Uitvoering’. In: Cees Beikes, Thon Karelse, Jurjen van der Meer (red), Honderd maanden De Zwarte Hond. Karelse Van der Meer Architecten, Groningen 1993, 11-25. (samen met M. Provoost);

`In de schaduw van Mondriaan. Brieven van R. van ’t Hoff aan J.J.P. Oud (1945-1947)’, In: Jong Holland, (samen met D. Broekhuizen);

`De architectuur van de stad. Thema’s uit recent architectuuronderzoek’, In: Leidschrift 9, nr. 2, 21-44;

`Spoorweggebied in Leuven. Studie van Projectteam Stadsontwerp’, In: Archis 9, 1993, 22-28, (samen met M. Martin);

`Neo-De Stijl of Neo-Monumentalisme? Het Shell-gebouw van J.J.P. Oud te ‘s-Gravenhage’, In: W. Denslagen e.a. (red.) Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peeters, Amsterdam 1993, 515-527;

*`Progettare nella dimensione della cura: introduzione tema 3′, In: Progettare nella città esistente per la società esistente, 1993, 78-91;

`Architectuur en Geschiedenis. Mythen en sagen van het Nieuwe Bouwen 1851-1941′, In: Feit en Fictie, jrg. I, nr. 3, herfst 1993, 47-66;

`Inleiding op een historiografie van de stedengeschiedenis in de Nederlanden’, In: Stedebouw. De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500-heden, Nijmegen 1993, 9-28;

`De stad in de Nederlandstalige literatuur, 1500-1950′, In: Stedebouw. De geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500-heden, Nijmegen 1993, 331-340 (samen met C. Wagenaar).

1994     `Jacobus Johannes Pieter Oud, l’architecture complète’. In: tent. cat. La Ville, art et architecture en Europe 1870-1993, sous la direction de Jean Dethier et Alain Guiheux, Paris, Centre Georges Pompidou 10-2-1993/9-5-1994, 326-328;

Duursma, Jan `Woningbouw in Groningen 1978-1993′, Red. Jola Meyer, Maarten Schmitt, Ed Taverne, Niek Verdonk, Eindred. Michelle Provoost, Rotterdam, 1994;

`De organische traditie’. In: Bouwwerk; een hoofdkantoor voor Gasunie, Groningen april 1994, p. 18-25;

`Randstad Holland: Horizons van een verstrooide stad’, Archis 7 (1994),

26-52.

`Finding freedoms; de geschiedenis van de contemporaine architectuur en stedebouw, uitgelegd door Carlo Olmo’, Orde & chaos in de stadsontwikkeling, Rotterdam 1994, p. 43-62.

`Stedelijk mecenaat: de Amsterdamse koopman als opdrachtgever en ontwerper van het stedelijk milieu (1613)’, In opdracht van de Staat; opstellen over mecenaat en kunst van de Griekse polis tot de Nederlandse natie, Groningen 1994, p. 95-111.

1995     *`Randstad Holland, une metropole invisible’, Quaderno della ricerca sulle trasformazione dell’habitat urbano in Europa, n. 2 giugno 1994, p. 103-119.

`Over architectuurtijdschriften’, Archis, 4 (1995), 22-26.

`Stedebouw als werk der verlossing, Bakema op de Mont Blanc’, Een stad voor het leven; wederopbouw Rotterdam 1940-1965, Rotterdam 1995,

  1. 185-190.

*`Neo-De Stijl o neomonumentalismo? L’edificio Shell di J.J.P. Oud all’Aia, 1938-1946′, Classicismo-Classicismi; Architettura Europa/America 1920-1940/a cura di Giorgio Ciucci, Milano 1995, p. 169-184.

`Weinige vorderingen der Bouwkunst in ons land’, Jong Holland 11(1995)3, p. 50-52.

`Een “frisse” opkomst van de consumptiemaatschappij’, de Architect 26(1995)10, p. 44-58.

Het Shell-gebouw van J.J.P. Oud; ontwerp en design / J.J.P. Oud’s Shell building; design and reception, 1995, 168 pp. (samen met Dolf Broekhuizen).

1996     Mendini’s farewell to architecture, in: Marijke Martin, Cor Wagenaar, Annette Welkamp (red.), Alessandro & Francesco Mendini! Philippe Starck! Michele de Lucchi! Coop Himmelb(l)au! in Groningen!, Groningen 1996, p. 32-46.

‘Trots op Haarlem?’, In: W. Helversteijn, F.W.J. Koorn (red.) Haerlem Jaarboek 1995, Haarlem 1996, p. 9-21.

Ed Taverne, Dolf Broekhuizen, ‘De dissidente architecten: J.J.P. Oud, Jan Wils en Robert van ’t Hoff’, In: Carel Blotkamp (red.) De vervolgjaren van De Stijl 1922-1932 , Amsterdam/Antwerpen 1996, p. 361-397.

1997     ‘Urban History in the Netherlands, 1600-1980’, In: Phileas; Giornale del Dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica del Politecnico di Torino, (3) 1997, p. 8-12.

1998     “The problem of architectonic ambiguity” in: P. Bonifazio, S. Pace, M. Rosso, P. Scrivano (eds.) Tra guerra e pace, società, cultura e archittetura nel secondo dopoguerra, Milano 1988.

“Havens in a heartless world” in: C. Davidson (ed.), Anyhow, 1998, p. 80-87

“Public Space, Design, Layout, and Management of Public Open Space in Rotterdam”, boekbespreking in: Harvard Design Magazine, Winter/Spring 1998

“Wendingen” in: Archis 3, 1998, p. 61.

“Schilders en satellieten. Stedelijke diagrammen: interpretatieproblemen bij stedelijke waarnemening”, in: Oase 48, 1998, p. 44-62.

‘Stedelijkheid zonder drempels’, in: Krisis 73, winter 1998, p. 54-83

‘Der dissidente Architekt: Jacobus Johannes Pieter Oud’, in: Nachbarn 42: Niederländer und Weimar, p. 84-88 (samen met Dolf Broekhuizen)

‘De stad en stedelijke technologie in Nederland in de twintigste eeuw’: nr 13 in de sht reeks Geschiedenis van de techniek in de twintigste eeuw, 1998 (samen met Prof.dr. A.Rip, Dr. A.A. Albert de la Bruhèze en Dr. C. Disco)

1999     ‘The Only True Canonical Building in Northern Europe’, in: M. Speaks, G. Hadders, Mart Stams Trousers. Stories from behind the Scenes of Dutch Moral Modernism, Rotterdam 1999, p. 92-119

‘All-Consuming Spaces. The world according to Disney’, in: Archis, 12 (1999), p. 36-44

2000     ‘Een nieuw architectuurinstituut in Parijs’, in: Archis, 1 (2000), p. 8-35

‘Een ‘tolerante’ stedenbouw. De esthetiek van de Raadhuisstraat in Amsterdam (1895-1899)’, in: Leidschrift, 2 (2000), p. 49-74.

  1. Schuyt, E. Taverne, 1950: Welvaart in zwart-wit, ’s-Gravenhage 2000.

‘Randstad Holland. Horizons d’une ville diffuse’, in: Le Visiteur. Ville, territoire, paysage, architecture, 6 (2000), p. 82-111.

2001     ‘Sturen in tijden van ontreddering’, in: Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening, 2 (2001), p. 4-9.

Taverne, E R M , Wagenaar, C , Vletter, M de, J.J.P. Oud, Poëtisch functionalist, 1890-1963, Compleet werk, Rotterdam (NAi Uitgevers), 2001, 575 pp. (Nederlandse & Engelse edities)

2002 ‘Niet balsemen maar blootstellen. Hoe kan het Zeeuws militair verleden weer zicht- en bruikbaar worden?’, in: De Staats-Spaanse Linies. Onderzoeksrapport in opdracht van de provincie Zeeland, Utrecht (H+N+S) 2000

2003     Ed Taverne/Cor Wagenaar, ‘Tussen elite en massa. 010 en de opkomst van de architectuurindustrie in Nederland’/ Between Elite and Mass. 010 and the Rise of the architecture industry in the Netherlands’, in: H. Oldewarris & P. de Winter, 20 jaar/years 010, 1983-2003, Rotterdam 2003, p. 29-60

‘Stedelijkheid in socialistische context. Hermann Henselmanns stedenbouwkundige “Fabel”: Wir bauen an der neuen Stadt (1960), in: Cees Cortie ea., Stad en land. Over bewoners en woonmilieus. Opstellen aangeboden aan Rob van Engelsdorp Gastelaars bij zijn afscheid als hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2003, 174- 206
“Franziska Linkerhand (1974). Een architectuurhistorische beschouwing over een roman van Brigitte Reimann”, in: Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 66, no. 4, Amsterdam 2003, 47pp. ‘Classicism as a way of life’, in: J. Brand, A. de Vries (red.), Neo (Centraal Museum) Utrecht 2003, 81-108 ; E. Taverne, Dolf Broekhuizen, ‘Médecins, enseignants et écoles de plein air aux Pays-Bas (1905-1930), in: Anne-Marie Châtelet,Lerch, J.-N. Luc, L’école de pleine air. Une experience pédagogique et architecturale dans L’Europe du Xxe siècle’, Paris 2003, 96-116. Kees Schuyt & Ed Taverne, ‘Pakhuis jaren vijftig’, in : De Gids 166, nr. 11 (november 2003), p. 944-955. ‘Franziska Linkerhand (1974): Vie et Mort d’une new town socialiste: Neustadt/Hoyerswerda’, in : Sartoniana, Vol. 16, 2003, 161-198. ‘Cultuur is geen versiering’, in : U. Barbieri, J. De Heer, H. Oldewarris (red.), Carel Weeber ‘ex’ architect, Rotterdam 2003, pp. 80-89.

2004          Kees Schuyt, Ed Taverne, 1950. Prosperity and Welfare (Dutch Culture in a European Perspective, 4), Assen/London 2004; ‘Henselmann, a Socialist Superstar’, in: C. Wagenaar (ed.), Happy. Cities and Public Happiness in Post-War Europe, Rotterdam 2004, pp. 129-149; ‘”Rise and fall of the ‘second socialist city”: Hoyerswerda-Neustadt. An architectural historian’s reaction to Franziska Linkerhand (1974), a novel by Brigitte Reimann’, in: Cor Wagenaar, Mieke Dings, Ideals in Concrete. Exploring Central and Eastern Europe,Rotterdam 2004, pp. 117-1

2005          ‘Terug naar Dorestad. Op zoek naar vroege stedelijke stelsels in de noordelijke delta’, in:R. Rutte & H. van Engen (red.), Stadswording in de        Nederlanden. Op zoek naar overzicht, Hilversum 2005, pp. 171-186;’Kan het  erfgoed de ruimtelijke ordening redden’, in: S&RO 02/2005, pp.                       48-53;’Weelde, wildeernis en welzijn. De drooglegging van laag Nederland’, in: A. Geuze, Fr. Feddes, Polders! Gedicht Nederland, Rotterdam 2005, 8-13

2006          ‘Kann man in Hoyerswerda küssen?’. Franziska Linkerhand (1973),

Een architectenroman van Brigitte Reimannn’, in: Oase 70, 129-147; ‘Ontwerpen met krimp. Interview met Ed Taverne’, in: Architectenweb Magazine, 1, 04, 23-27; ‘De Hollandse Waterlinie is het groene goud voor de Randstad’, Interview met Marinke Steenhuis. In: Blauwe Kamer 2 2006, pp.32-35. ‘Wonen in welvaart in Vlaanderen en Nederland. Ed Taverne in gesprek met Bruno de Meulder’, redactie Fredie Floré in: K. van Herck, T. Avermaete (red.), Wonen in welvaart. Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, Rotterdam Antwerpen 2006, 272-278; ‘Het betwiste landschap van de Haarlemmermeer’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 121, 4, (2006), 711-726.

 

2007     Jan Hein Furnee & Ed Taverne, ‘De herinnering aan de stad is eindig. Interview met historicus Willem Frijhoff’, in: Stadsgeschiedenis, 2 (2007), 1, 66-80; ‘Hoe Europees is de ‘de’ Europese Stadt?’. Recensie van: Jean-Luc Pinol (red.), Histoire de l’Europe Urbaine, 2 vols., Paris 2002, in: Historisch Geografisch Tijdschrift 24 (2006), 2, 84-88. ‘ ”Tolerant” urban development. The aesthetics of the Raadhuisstraat in Amsterdam (1895-1899)’, in: OverHolland 4 (2007), pp.85-100.; ‘Hoeveel macht kan een plein verdragen?’, in: J.W. Duyvendak, G.Engbersen, M. Teeuwen, I. Verhoeven (red.), Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt, Amsterdam 2007, 197-210;’Pakhuis jaren vijftig. De ontdekking van de fifties in Nederland’, in: K. Absillis & K. Jacobs, Van Hugo Claus tot hoelahoep. Vlaanderen in beweging 1950-1960, Antwerpen-Apeldoorn 2007, 17-30.; ‘Screenville. Stadsflms, verfilmde steden en filmsteden’, in: Architectuur Film Festival: Horizon’, Rotterdam 2007, 7-8; ‘Haussmann in de Tropen? Mike Davis over de stedelijke gedepriveerde klasse’, in: Stadsgeschiedenis, 2 (2007) 2, 169-169.

2008          Bij de gratie van het conflict. Bouwen, wonen en sturen in het tijdperk van de stuifzandsamenleving (Adri Duivesteijn Rotterdam Maaskantprijs), Amsterdam (2008).

2009     ‘”Holland alleen is door natuur en kunst onneembaar sterk te maken”. De strijd om de nieuwe Hollandse waterlinie’, in: R. Brons & B. Colenbrander, Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie, Rotterdam 2009, 9-46; L. Boelens & Ed Taverne, ‘Waarom steden als delta’s floreren? De verstedelijking van de Eurodelta’, in: L. Lucassen & W. Willems, Waarom mensen in de stad willen wonen 1200-2010, Amsterdam 2009, 229-258;’Den Haag: wereldstad aan zee’, in: Forum (Rotterdam 2009), 8-12; Michelle Provoost & Ed Taverne’, ‘Een functie met beperkte houdbaarheid’, in Forum (Rotterdam2009), 80-91.

2010               ‘Roman van de geschiedenis, geschiedenis als roman. Karl Schlögels bijdrage aan de Europese stadsgeschiedenis’, in: Stadsgeschiedenis, 5 (2010) 2, 189-207. Luuk Boelens & Ed Taverne, ‘Eurodelta is Parijs niet’, in: Ruimte. Vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, 6 (2010), 36-44.

2011               ‘Op zoek naar een andere stadscultuur’, in: B. Colenbrander (red.), Dieper denken vanuit een rijke erfenis,Amsterdam EFL Stichting) 2011, 7-19. ‘Hebben bloemkoolwijken (nog) een toekomst?’, Archined 18 april 2011 http://www.archined.nl/recensies/2011/april/hebben-bloemkoolwijken-nog-toekomst; ’Wereldtaal der vormen’, Archined 14 juni 2011; Ed Taverne, Paul Knevel en Sebastian Dembski, ‘Musea buiten de muren. Interview met Paul Spies, directeur Amsterdam Museum en Paul van de Laar, directeur collecties en wetenschappelijk onderzoek Museum Rotterdam’, in: Stadsgeschiedenis, 6 (2011), 201-216..

2012     ‘Hoe meer kopieën in omloop zijn, hoe groter het verlangen naar het origineel. Frans Haks als praktiserend kunsthistoricus’, in: De Witte Raaf, 155 (2012), 20/21; ‘De architectuurgeschiedenis van Nederland’, Archined, 31 januari 2012. ‘’ Op zoek naar een sterke, plaatselijke, postindustriële voedselcultuur’, (recensie van: Carolyn Steel, De hongerige stad, 2011) in: Rooilijn. Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, 45/1, (2012), 70-72; Luuk Boelens, Ed Taverne, ‘Why Cities Prosper as Deltas: the Urbanisation of the Eurodelta’, in: L.A.C.J. (Leo) Lucassen, W.H. (Wim) Willems, Living in the City. Urban Institutions in the Netherlands, 1200-2010, London (Routledge) 2012; Nederland Stedenland. Continuïteit en vernieuwing . (redactie Ed Taverne, Len de Klerk, B art Ramakers & Sebastian Dembski) Rotterdam (Nai010 uitgevers) 2012; ‘Dat is architectuurgeschiedenis! Recensie van: J.-L. Cohen, The Future of Architecture. Since 1889’, Archined, 3 december 2012.

2013     ‘Een wake-up call voor architectuurhistorici? Recensie van J. Molenaar, Brinkman en Van der Vlugt’, Archined 15 januari 2013

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s